Rideaupress » Reinigen » Procedure reinigen en onderhoud » Chemisch reinigen

Chemisch reinigen

Voor het reinigen van kwetsbare stoffen als wol, zijde of linnen en om het risico op krimp van uw zonwering te vermijden, vertrouwt u op ons, de stomerij.  Stoom komt daar niet meteen aan te pas, hoogstens bij de afwerking. Water trouwens ook niet. Men spreekt dus beter over ‘droogreinigen’ (in het Engels ‘dry cleaning’) of over ‘chemisch reinigen’.

Het reinigingsproces bij een chemische reiniging gebeurt in een gesloten systeem. De gordijnen gaan droog in de machine en komen er droog weer uit (dry-to-dry cleaning).

Vuildeeltjes worden uit uw zonwering verwijderd door een mechanische actie. Daarom draaien uw gordijnen  -net als uw wasgoed thuis – in de trommel. Door het draaien trekken en ontspannen de vezels in de weefsels zich. Dit bevordert de doorstroom van het oplosmiddel en daarmee de afvoer van het aanwezige vuil.

Na de reiniging wordt het oplosmiddel in een destillatieproces gezuiverd en opnieuw gebruikt.

Het vuil uit uw textiel dat na distillatie over blijft, wordt als slib in afvalvaten opgeslagen en opgehaald door een erkende firma. Niets van dit slibafval wordt geloosd.

Naast de klassieke droogkuistoestellen beschikken wij ook over een alternatief chemisch reinigingsysteem met een product op basis van koolwaterstoffen. Dit product is minder belastend voor het milieu en is nog beter geschikt voor het behandelen van uw delicate zonwering. 

Meer weten?

PER of perchloorethyleen

In België en Nederland gebruikt men voor chemisch reinigen van kledij en gordijnen al meer dan vijftig jaar perchloorethyleen (PER). Bij gebruik van PER is de kans op brand- en explosiegevaar tijdens het werken immers uiterst klein.

In 80% van de gevallen kan PER gebruikt worden om de vele verschillende textielsoorten effectief te reinigen.

Toch heeft PER ook nadelen:  inademen van hoge concentraties PER kan gezondheidsschade veroorzaken.  Het product is zeer vluchtig waardoor het zich gemakkelijk in de omgeving kan verspreiden.  Uw gordijnen komen normaal gezien volledig droog uit de trommel en omdat het product zo vluchtig is, blijft een eventuele restvochtigheid niet langer dan 30 min. na reiniging in uw gordijnen hangen. Voor de klant is dit dus een uiterst veilig product.

Sinds april 2001 zijn de milieueisen voor de emissie van PER gewijzigd. Vanaf die datum moeten alle nieuwe reinigingsinstallaties voldoen aan de nieuwe emissie-eisen voor PER.  De droogkuismachines bij Rideaupress voldoen aan deze voorwaarden.

Ondanks het feit dat PER overal de voorkeur geniet als product om chemisch te reinigen, blijven er textielsoorten waarbij noch PER, noch water geschikt is om uw gordijnen proper te maken. Een minder agressief oplosmiddel is dan nodig om uw zonwering gereinigd te krijgen.

 

KWL of vloeibare koolwaterstoffen

Rideaupress beschikt over een KWL-toestel dat geschikt is om zeer gevoelig textiel te behandelen.

Traditioneel zijn chemische reinigingsmiddelen lagere gechloreerde koolwaterstoffen met PER als meest gebruikte middel. Als alternatief voor PER worden sinds eind de jaren ‘90 ook niet-gechloreerde koolwaterstoffen (paraffines) gebruikt.  Deze producten moeten voldoen aan de strikte veiligheidsnormen voor textielreiniging in Europa.

De toepassing van deze koolwaterstoffen vindt men voornamelijk in Duitsland, de koploper in ons Europees ecologisch beleid.  In België en Nederland zijn er maar weinig  bedrijven die een koolwaterstofmachine in gebruik hebben. Het reinigingsproces is vergelijkbaar met dat van PER maar de koolwaterstoffen zijn brandbaarder, lichter en minder vluchtig. Ze vragen extra beveiligingen tegen brand en explosies, maatregelen tegen bacteriegroei en geur en extra maatregelen om krimp te voorkomen.

VOORDELEN:
KWL is de aangewezen reinigingsmethode om de glans op uw gordijnstof te behouden.
Bepaalde types verduisterende stoffen en zonwerende stoffen kunnen enkel in KWL gereinigd worden.
Sommige kunststoffen en gekleefde applicaties mogen niet gewassen worden en lossen op in PER.

NADELEN:
Sommige synthetische textielsoorten zullen het reinigingsproduct gedeeltelijk vasthouden waardoor extra verluchten noodzakelijk wordt. Dit fenomeen is gekend bij verduisterende stoffen van vroegere makelij.
Het reinigingsvermogen van de koolwaterstoffen is minder dan dat van PER.