Technische termen

Algemeen

Alle attesten die vereist zijn voor het aantonen van vlamvertragendheid, anti-microbiële eigenschappen, akoestische waarden, garantie, … worden u, samen met de aankoopfactuur, bezorgd.

We zijn er ons echter van bewust dat deze documenten voor specifieke projecten reeds vooraf aan de dossiers dienen toegevoegd te worden. U kunt ze op eenvoudige manier bij ons opvragen door ons hierover te mailen of te bellen.

Antimicrobiëele zonwering

Er bestaan niet alleen antimicrobiële gordijnstoffen maar ook antimicrobiële verticale lamellen.

Antimicrobiële zonwering wordt ook antibacteriële zonwering genoemd maar deze laatste term dekt niet echt de lading. Men spreekt over ‘microbieel’ als iets betrekking heeft tot of veroorzaakt wordt door micro-organismen. Een microbe of beter “micro-organisme” is een organisme dat te klein is om met het blote oog waar te nemen.  Hieronder vallen alle eencelligen zoals bacteriënalgen en schimmels. Virussen worden niet tot de micro-organismen gerekend, omdat ze niet als levend worden gezien.

Omdat antimicrobiële raamdecoratie actief is tegen micro-organismen in het algemeen en niet alleen tegen bacteriën in het bijzonder spreken we dus maar beter over antimicrobiële zonwering.

Gewicht van een stof

Gewicht van een stof wordt uitgedrukt  in gram per strekkende of vierkante meter.

Global Recycled Standard (GRS)

Deze norm werd in het leven geroepen om tegemoet te komen aan bedrijven die de gerecycleerde inhoud van hun product willen controleren. Tegelijkertijd wordt nagegaan of er bij de productie sprake is van voldoende sociale bescherming, of er ecologisch verantwoord geproduceerd wordt en of de richtlijnen inzake chemicaliën worden gevolgd.  De norm heeft als hoofddoel om na te gaan of de geproduceerde producten echt het resultaat zijn van een recyclageketen en of ze op duurzame manier worden geproduceerd, rekening houdend met de werkomstandigheden van de arbeiders alsook met het beperken of minimaliseren van omgevings- en chemische effecten
De norm is van toepassing op bedrijven actief in egrenering, spinnerijen, weverijen, breigoed, ververijen, bedrukken en confectie.

Gordijnplooien

De breedtemaat van een gordijn is de afstand tussen de eerste en de laatste plooi. De extra stukjes die aan de uiteinden van de buitenste plooien zitten, worden daarbij niet meegeteld. Deze stukjes dienen om de buitenste gordijnplooien naar achter te richten. Bij een gordijnenpaar laten de middelste stukje toe uw gordijnen beter te sluiten.

De plooidiepte bij een gordijn is de grootte van de plooi zoals ze naar voor komt.
Bij enkele, dubbele en driedubbele plooien mét retour en bij wave-plooien is de grootte van de plooidiepte dubbel omdat de plooi zowel naar voor als naar achter uit steekt. Om te vermijden dat uw gordijn tegen de muur schuurt, moet bij het plaatsen van de rail rekening gehouden worden met de plooidiepte naar achter.

De plooiafstand is de afstand tussen de twee plooien. Plooiafstanden worden berekend in functie van de breedte van uw raam en de vloeite van uw gordijn.  Bij overgordijnen wordt meestal een plooiafstand van 10cm gebruikt, een plooiafstand van 8 cm is eerder van toepassing bij voiles.
Afhankelijk van de breedte van uw raam en de hoogte van de gordijnkoppen kan afgeweken worden van standaard plooiafstanden.

Met hoofd(je) van  een gordijn wordt de afstand van de bovenkant van de haak tot de bovenkant van het gordijn bedoeld. Het hoofdje bedekt de rail waar het gordijn aan hangt. De rail is dan niet zichtbaar wanneer de gordijnen dicht zijn.

De kop van een gordijn is het hoofdje en de plaats waar de haken in worden gezet.
Meestal wordt een verstevigingsband of gordijnband (ruflette) gebruikt om de haken te fixeren. Het gebruikte type ruflette  hangt af van de gekozen plooi.
Bij gebruik van microflex haken (8 cm of 10 cm) kan de haak in de kop achteraf in hoogte versteld worden.
De hoogte van de kop kan variëren van enkele cm voor voiles tot 30cm bij hoge en brede gordijnen met driedubbele plooien.
 

Gelijke plooien
Wanneer er meerdere ramen in één ruimte zijn, is het aangewezen om voor alle gordijnen gelijke plooien te hebben, ongeacht de breedte van de ramen. Wanneer de gordijnen gesloten zijn, is het mooier wanneer alle plooidieptes en -afstanden voor alle gordijnen even groot zijn.  Daarom zullen we altijd het aantal banen aanpassen aan de breedte van uw ramen.

Ruflette, gordijnband, fronslint of verstevigingsband
Een ruflette (gordijnband) of fronslint wordt over de volledige breedte van het gordijn achteraan bovenop de stof gestikt. In de ruflette worden klassieke kunststofhaken of dubbelbenige haken aangebracht waarmee de gordijnen aan de rail worden opgehangen.
Een verstevigingsband wordt onder de stofterugslag in de kop verwerkt. Deze band dient als versteviging bij ingestikte plooien of ingeslagen ringen. Bij ingestikte plooien worden prikhaken naast elke plooi aangebracht. Daarmee worden de gordijnen aan de rail gehangen.

 
Vloeite of plooitoeslag
De vloeite is de extra stof die nodig is om plooien in uw gordijnen te stikken. Het totale percentage stofbreedte hangt af van de plooikeuze die u maakt (100 % = breedte van uw raam). Er wordt ook altijd verschil gemaakt tussen overgordijnen en voiles waarbij voiles meer vloeite vragen.

Plooikeuze

voile

Overgordijn

Platte plooi

250 % of 300 %

 

Enkele plooi

200 %

170 %

Dubbele plooi

250 %

200 %

Driedubbele plooi

300 %

250 %

Wave-plooi

210 %

210 %

Bekerplooi

 

250%

Herstofferen van meubels

Een mooie herinnering aan die ene zetel bij oma in ’t salon?
Op tweedehands een mooie antieke stoel gezien waar de vering volledig los hangt?
Twee stoelen die u dagelijks gebruikt en de 4 andere in bijna nieuwstaat?
Een zitbankje met een stof die niet meer van deze tijd is?

Zetels en stoelen van goede kwaliteit komen vaak in aanmerking om opnieuw gestoffeerd te worden.
Zowel uit emotioneel als ecologisch oogpunt kan herbekleden van meubelen een optie zijn.

Wij hebben niet alleen collecties meubelstoffen maar kunnen ook de binnen- en/of onderkant van uw stoelen en zetels aanpassen of herstellen.

Infectiepreventie en hygiëne

Niet alleen in de zorgsector maar ook thuis – zeker in de keuken en badkamer-  is hygiëne van groot belang.

In de eerste plaats denken we dan aan het regelmatig reinigen van uw gordijnen, dit op regelmatige tijdstippen en volgens specifieke methoden.

Om nog beter aan infectiepreventie te kunnen doen en de groei en verspreiding van micro-organismen als bacteriën en schimmels te beperken, bestaan er ook gordijnstoffen en verticale kunststoflamellen die een antimicrobiële behandeling ondergaan hebben. Wanneer micro-organismen in contact komen met deze binnenzonwering, worden ze snel en efficiënt gedood.

Wetenschappelijke tests tonen aan dat er op de antimicrobiële zonwering tot 99% minder micro-organismen aanwezig zijn dan op onbehandelde kunststoflamellen of textiel . Ook na vele malen wassen van uw gordijnen (>50 keer) op 60 graden is de antimicrobiële werking nog vrijwel net zo effectief.

De antimicrobiële behandeling voldoet aan de nieuwste EU wetgeving op dit gebied. Er vindt geen migratie plaats van de werkzame stof bij huidcontact.

Voor meer informatie of specifieke vragen over onze antimicrobiële zonwering kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Installatie “in de dag” (IDD) of “op de dag” (ODD)  

‘In de dag’ en ‘op de dag’ kan op 2 manieren geïnterpreteerd worden:

1. De montage van uw zonwering gebeurt tussen of op de muren van het raam. Dit is het geval voor de meeste raamdecoratie.

2. De installatie van uw raamdecoratie gebeurt tussen of op de omlijsting van het glas zelf.
Deze werkwijze wordt vooral gebruikt bij draaikiepramen, deuren en in sommige gevallen ook dakramen. De zonwering die daarmee overeenstemt  zijn rolgordijnen, smalle venitiaanse blinden en plissé of duette ® systemen. De zonwering wordt meestal voorzien van spankabels of zijgeleiding en kan gecombineerd worden met ‘montage zonder boren’.

Krimp

Hoeveel een stof zal krimpen na wassen of chemisch reinigen wordt samen met de geadviseerde reinigingsmethode aangegeven op de labels die door de productleverancier worden voorzien.

Uit ervaring weten we dat deze informatie niet altijd correct is, dit zowel in positieve of negatieve zin.
Bovendien kan ook stomen of strijken krimp geven.

We proberen de optimale reinigingsmethode voor uw gordijnen te kiezen waarbij we rekening houden met minimaal risico op krimp en een grondige reiniging van uw zonwering.

Het is ook zo dat uw gordijnen op elk van de samenstellende materialen een verschillende krimp kunnen vertonen. Daarom raden wij in sommige gevallen aan om de verschillende lagen waaruit uw gordijnen bestaan apart te laten confectioneren en met de haken in elkaar te hechten.

Lichtdoorlatendheid/ transparantieniveau’s van doeken

Blackout of verduisterende stoffen: “er komt helemaal geen licht door het doek”
Volgens de DIN EN 410 normen moet een blackout stof voldoen aan 0% lichttransmissie.  Deze stoffen werden ontworpen om lichtinval volledig te blokkeren en zijn de ideale doeken om een volledig verduisterde ruimte te creëren.
Blackout stoffen zijn meestal iets dikker dan dimout stoffen. De wijze waarop de verduisterende eigenschappen van de stof verkregen wordt, is meestal door gebruik te maken van coatings.
Blackout stoffen zullen daarom in de meeste gevallen een verschillende kleur hebben aan de voor- en achterzijde.

Blikdicht doek: “waar je niet doorheen kan kijken”
Wordt bij gordijnstoffen gebruikt voor zowel dimout als blackout doeken.

Dimout stoffen: “houden het meeste licht tegen”
Dimout is de term die gebruikt wordt bij gordijnen of stores die niet voldoen aan het label ‘blackout’ omdat ze nog een beetje licht doorlaten. Dimout stoffen garanderen uw privacy, ook ‘s avonds wanneer de lichten binnen aan zijn. Afhankelijk van het type doek kunnen ze tussen 1% en 19% licht doorlaten. Daardoor kan zon de kleur van de stoffen wat oplichten of versterken wanneer ze erdoor schijnt.  
In de meeste gevallen zijn deze percentages verduistering voldoende voor een slaapkamer. In tegenstelling tot blackout stoffen hebben dimout stoffen meestal wel dezelfde kleur aan voor-en achterzijde van het doek.

Doorschijnend doek / semi-transparant doek: “waar licht doorheen kan”
De lichttransmissie is groter dan 19%. De waarneembare achtergrond is niet goed zichtbaar, je kan enkel contouren of donkere van lichtere vormen onderscheiden.

Doorzichtig doek / transparant doek: “waar je doorheen kan kijken”
Het licht kan quasi ongehinderd door en het zicht wordt bijna niet belemmerd. Zowel vormen als kleuren blijven zichtbaar.

Semi-transparant doek / doorschijnend doek: “waar enig licht doorheen kan”
De lichttransmissie is groter dan 19%. De waarneembare achtergrond is niet goed zichtbaar, je kan enkel contouren of donkere van lichtere vormen onderscheiden.

Transparant doek / doorzichtig doek: “waar je doorheen kan kijken”
Het licht kan ongehinderd door en het zicht wordt bijna niet belemmerd. Zowel vormen als kleuren blijven zichtbaar

Verduisterende of blackout stoffen: “er komt helemaal geen licht door het doek”
Zie ook blackout stoffen

Lichtechtheid

Met lichtechtheid meten we het al dan niet verkleuren van een stof onder invloed van zonlicht (UV).

De mate van het vervagen van kleuren is onder andere afhankelijk van de gebruikte kleurstoffen en de kleurbehandeling van het textiel op zich. Lichtechtheid wordt uitgedrukt in een getal tussen 1 en 8 op de blauwschaal.  1 geeft de laagste lichtechtheid aan en 8 staat voor een optimale lichtechtheid. De hoeveelheid licht die een stof kan ontvangen voor ze verkleurt, verdubbelt per punt.

Zo kan een stof met een lichtechtheid van 6 dubbel zoveel licht verdragen als een stof met lichtechtheid van 5. Dit betekent in de praktijk dat een stof met een lichtechtheid van 6 na ongeveer 2 jaar een verkleuring kan gaan vertonen (mits deze niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht).

Het is onmogelijk om op stalen te zien wat de lichtechtheid van een stof is. Daarvoor zijn wij volledig aangewezen op de productinformatie van de leverancier.
In het verleden kon men ervan uitgaan dat polyesters een hogere lichtechtheid hadden dan katoen en linnen. Door verandering van milieuwetgevingen en wijzigingen in kleurprocessen (steeds vaker stoffen verven/printen in plaats van garen verven) is dit niet langer de regel.  

Wel kunnen we u wel meegeven dat geen énkele stof op termijn niét zal verkleuren onder invloed van (zon)licht. Stoffen met natuurlijke vezels verkleuren sneller dan stoffen die enkel uit synthetische vezels bestaan.

Martindale

Martindale geeft de slijtweerstand van een stof weer.

In de Martindale-test wordt met wol of schuurpapier verschillende keren en met grote druk over de stof gewreven. Afhankelijk van de gewenste stevigheid van de stof kan dit krachtig wrijven non-stop urenlang … of zelfs dagenlang doorgaan. Algemeen geldt: hoe hoger het aantal Martindale-toeren, des te sterker de stof.

In grote lijnen volstaan volgende waarden voor thuisgebruik:

 • Decoratief gebruik < 6.000 toeren
 • Normaal gebruik > 20.000 toeren
 • Intensief gebruik > 30.000 toeren
 • Zeer intensief gebruik > 40.000 toeren

Voor stoelen en zetels die intensief gebruikt worden in restaurants, kantoren of kantines adviseren wij bekleding met meubelstoffen die voldoen aan Martindale waarden boven 40.000 toeren.  Slijtvaste” meubelstoffen hebben waarden tussen 60.000 – 100.000 Martindale.
Een bijkomende positieve evolutie is dat deze stoffen steeds vaker ook vlamvertragende eigenschappen hebben en een vlekkenwerende behandeling hebben ondergaan.

Maximum raamoppervlak voor raamdecoratie

Limieten voor raamdecoratie zijn quasi onbestaande. Bij elk raam past een geschikte aankleding.

Vraag ons zeker om concrete inlichtingen wanneer je erover denkt om  rails, assen  en cassettes weg te werken in verlaagde plafonds of achter valse wanden.

Onderhoud raamdecoratie

Zie bij reinigen van uw zonwering.

Pakkethoogte en pakketbreedte/dikte    

Om te vermijden dat je ramen niet meer open kunnen na installatie van je raamdecoratie wijzen we de bij de keuze van zonwering op eventuele problemen waar met pakkethoogte of –breedte rekening moet gehouden worden. Daarom is het ook handig dat je plannen of foto’s van je ramen meebrengt als je in onze showroom langs komt.

Pakkethoogte en pakketbreedte refereert naar de plaats die je zonwering inneemt in opgevouwen toestand. We spreken van pakkethoogte bij zonwering die op/neer beweegt, van pakketdikte of -breedte bij zonwering die links / rechts schuift.

Pakkethoogte:
In opgetrokken toestand heeft een horizontale jaloezie een pakkethoogte die afhankelijk is van het type materiaal waaruit de jaloezie bestaat en de hoogte van de jaloezie zelf. Vouwgordijnen hebben een pakkethoogte die bepaald wordt door de afstand tussen de verschillende panelen.
Ook  duette®- en plissé-gordijnen hebben een bepaalde pakkethoogte.

Pakketbreedte:
Als je verticale lamellen opent, ontstaat een pakket dat afhankelijk van het type lamel en de breedte van je raam een bepaalde dikte krijgt. Dit is de pakketbreedte of -dikte.
Gordijnen en overgordijnen hebben pakketbreedtes  die afhankelijk zijn van de rollers in de rail maar ook van het gekozen confectietype. Verder zal de voorloper bij een elektrische rail een aantal cm aan de pakketbreedte toevoegen.

Ook met de ruimte die  je zonwering bovenaan zal innemen, kan je in sommige gevallen best rekening houden (oplossingen integratie van uw zonwering in uw architectuur):  

 • de as van een (groot) rolgordijn,
 • de plaats die brede verticale lamellen  innemen wanneer ze opzij geschoven worden
 • een meersporenrail bij Japanse panelen neemt een bepaalde ruimte in.
 • Gevoerde overgordijnen met molton zal je niet parkeren in een spouw van 15 cm breed …
 • ..

Pilling

Is het aan de oppervlakte draaien van uitstekende vezels tot kleine bolletjes. De mate waarin een stof neigt tot pillen is afhankelijk van de grondstof en garenopbouw. De pilgevoeligheid wordt aangegeven met een getal tussen 1 en 5. Hierbij is 1 een zeer sterke pilling en 5 geen pilling.

Samenstelling stoffen

AC        acetaat
AF        andere vezels
CL        chloorvezel
CO       katoen
EA        polyurethaan-elastomeer
LI         linnen
MD      modal
ME       metal
PA        polyamide
PC        acryl
PE        polyester
PL        polyetheen
PP        polypropylene
SE        zijde
VI         viscose
WM     mohair
WO      wol
WV      scheerwol

Ook plantaardige vezels als hennep, jute, kokosnoot, bamboe, vlas, abaca, sisal… worden steeds vaker verwerkt in weefsels voor binnenhuisaankleding.

Spankabels

Spankabels worden gebruikt om bepaalde types zonwering te monteren op draai-kiepramen of opengaande deuren. Daardoor blijven de stores mooi strak hangen als het raam op de kiepstand staat of een deur wordt opengedaan.

 • Bij aluminium jaloezieën  wordt geplastificeerde staaldraad gebruikt als zijgeleidingskoord. De spankabels lopen door de lamellen van de jaloezie heen. Stalen spankabels zijn uitermate sterk en nauwelijks zichtbaar. Daarvoor valt de zijgeleiding bijna niet op.
 • Bij plissé en duette-systemen  lopen spankabels aan beide zijkanten doorheen de plooien van de stof.
 • Bij een rolgordijn loopt de spankabel langs de stof van boven tot beneden naar de zijkant van de onderlat. Enkel de onderlat wordt dan vastgehouden.

Spankabels zijn bovenaan vastgemaakt in de drager van je zonwering. De bevestiging onderaan is afhankelijk van de plaatsing van de zonwering (ODD of IDD). Het uiteinde van de spankabels wordt dan vastgemaakt aan klem- of wandsteunen.

Met behulp van spankabels kan de zonwering – indien ze zo besteld werd – ook top-down bewegen.

Spankabels zijn mogelijk bij :

 • horizontale aluminium jaloezieën met lamelbreedtes van 16mm, 25mm, 35mm en 50mm.
 • horizontale kunststof jaloezieën met lamelbreedtes van 50 mm

Zijgeleiding met behulp van spankabels is niet geschikt voor:

 • ramen met meer dan 15 graden kiepstand
 • ramen met blijvend schuine montage (zoals dakramen)
 • montage achteraf: spankabels moeten bij het maken van uw zonwering ingewerkt worden

Top down / bottom-up

Bottom up’ bewegen van zonwering is de meest gangbare manier om je horizontale jaloezieën of je plissé- en duette® gordijnen te openen.
Bepaald types zonwering kunnen – wanneer ze gemonteerd werden met behulp van spankabels of zijgeleiding – niet alleen van beneden naar boven open maar ook van boven naar beneden over de gespannen kabels schuiven. Dit noemen we ‘top-down’.
In sommige gevallen kan deze manier van uw zonwering te bewegen ook uw privacy garanderen. Denk daarbij aan ramen op het gelijkvloers aan de straatzijde.

Trevira CS

Europese regelgeving schrijft voor dat raambekleding in openbare ruimten moet voldoen aan specifieke vlamvertragende eigenschappen.

Trevira CS is een merknaam voor permanent vlamvertragende polyester stoffen.
Deze stoffen hebben een groot aantal voordelen: grote vormvastheid, gemakkelijk in onderhoud, hoge kleur- en lichtechtheid, bestaan in anti-microbiële versies en bevatten geen schadelijke stoffen.
Internationale testen tonen aan dat Trevira CS antiallergisch en bijzonder huidvriendelijk is. Bovendien bezitten de Trevira CS garens en filamenttypen het Oko-Tex 100 certificaat, hetgeen betekent dat ze vrij zijn van schadelijke stoffen.

Touch control

Voor het elektrisch bedienen van je zonwering heb je stroom nodig en een bediening die de motor aanstuurt ( met app, RTS, afstandsbediening, schakelaar).

Meer geavanceerde elektrische motoren kunnen je gordijnen ook laten bewegen wanneer je met de hand even aan de gordijnen trekt. Deze eigenschap van onze elektrische motor noemen we ‘touch control’. Gemakkelijk als je niet meteen een sturing bij de hand hebt. Zeker ook handig als je kinderen af en toe eens met of tussen de gordijnen spelen; dit voorkomt schade aan de rollers bovenin of aan de gordijnstof.

Transparantieniveau’s / lichtdoorlatendheid van doeken

Zie lichtdoorlatendheid van doeken

Vlamvertragende gordijnen

Bij het inrichten en decoreren van openbare ruimtes is het belangrijk dat de gebruikte materialen gecertificeerd zijn. Daarom is het essentieel dat alle materialen (en combinaties daarvan) uitvoerig zijn getoetst aan de brandveiligheidseisen, dus ook de zonwering.  De normering houdt rekening met de ‘weerstand tegen brand’ en  ‘reactie bij brand’ van een stof. Voor raamdecoratie geldt enkel dit laatste.

Normen die voor vlamvertragende stoffen gehanteerd worden, verschillen van land tot land: DIN 4102 (Duitsland), BS 5867 (Groot Brittannië), NF 92 507 (Frankrijk), ISO 6940 en ISO 6941 (Nederland). In België wordt meestal naar de Franse brandklasse verwezen. Er bestaat ook een Europees brandklasse systeem dat moeilijk ingang lijkt te vinden (zie tabel hieronder)

De beste brandvertragende stoffen bestaan uit hoogwaardig polyester Trevira CS of polyester IFR (inherently flame retardant). De garens die men gebruikt voor het weven van dit type textiel zijn vervaardigd uit permanent vlamvertragende polyestervezels. De brandwerendheid kan er dus niet uitgewassen worden. Wij adviseren dan ook deze types gordijnstoffen te gebruiken. Uiteraard kunnen wij dan een M1 certificaat afleveren.

LET OP: Het regelmatig reinigen (wassen) van uw vlamvertragende gordijnen en voiles is noodzakelijk. Het verzamelen van vuil (stof, vet, etc. ) op het textiel is voldoende om de eigenschappen zodanig beïnvloeden dat het gordijn niet meer aan de brandveiligheidseisen voldoet.

Vlamvertragend katoen en polyester/katoen raden wij af omdat deze stoffen nabehandeld werden met een vlamvertragende vloeistof. Het textiel verliest haar vlamvertragende eigenschappen bij reiniging of door wrijving. Daardoor moet de stof na reiniging telkens opnieuw brandvertragend gemaakt worden door gebruik van brandvertragende producten (meer weten).  Bovendien is katoen erg krimpgevoelig.

Brandklasse Euroklasse
De nieuw EG benaming voor brandklasse Euroklasse Voormalige Franse brandklasse (M):
 • A1 et A2 : Onbrandbaar.
 • B : Een laag brandstofverbruik.
 • C : Brandstof.
 • D : Zeer brandbaar.
 • E : Licht ontvlambaar en brandvertragend.
 • F : Niet opgenomen of niet getest.
 • M0 : Onbrandbaar.
 • M1 : Niet brandbaar.
 • M2 : Brandvertragend.
 • M3 : Matig ontvlambaar.
 • M4 : Licht ontvlambaar.

 

Gordijnen en decoratieve stoffen:

Test standard Flammability class   Country
DIN 4102 B1 (“Brandschacht”) Germany
EN 13501 B-s1, d0 Europe
EN 13772 and EN 13773 Class 1 Europe
NF P 92-503 to 92-505, 92-507 M1 France
BS 5867, 5438 Part 2, Type C Great Britain
NFPA 701 Passed USA

Wandbespanning

Wandbespanning is de mogelijkheid om uw muren te bespannen met textiel.

Wat moet u zich daarbij voorstellen? Uw muur wordt ‘behangen’ met stof.  Hiervoor wordt ter plaatse –en op maat van de muur – een kader geassembleerd. Daarbinnen worden de nodige voorbereidingen worden getroffen tegen vocht en kou. Molton wordt gebruikt om de akoestiek van de ruimte te verbeteren. Daarna wordt een door u gekozen stof over het kader gespannen.  

 • U kunt kiezen uit een breed gamma van stoffen, al dan niet vlamvertregend, anti-microbiëel , specifiek voor akoestiek … maar ook leder of zijde behoren tot de mogelijkheden.
 • Uiteraard zijn er in de kaders uitsparingen voorzien voor ramen en deuren maar dit kan ook voor (elektriciteits)kabels of voor het ophangen van kaders.
 • We kunnen aparte panelen met stof bekleden om ze vervolgens tegen de wand plaatsen.

Wandbespanning biedt u niet alleen een rijkelijk aangeklede ruimte maar isoleert goed en dempt bovendien de meeste  geluiden.

Wassen zonwering

Zie onderhoud raamdecoratie (link naar hierboven)

Waterbestendigheid van een stof

Waterbestendigheid van een stof kan op verschillende manieren beoordeeld worden:

 • b.v. een spray-test bepaalt men de waterafstootbaarheid. Na de stof bevochtigd te hebben met behulp van waternevel gaat men visueel het aantal absorptiepunten op een bepaald oppervlak gaan bepalen.
 • Met de hydrostatische druktest (waterkolom) zal men de weerstand van de stof tegen waterpenetratie gaan bepalen. Er gelden verschillende nationale normen. Voor de hoogste klasse waterpenetratie-weerstand van een stof stelt de Europes norm een druk van 0.13 bar (1300 mm) eer de stof door water wordt gepenetreerd.

Zijgeleiding

Zijgeleiding bestaat uit (aluminium) latjes die je zonwering zullen ondersteunen bij het openen en sluiten. De latjes bedekken de zijkanten van de raamdecoratie waardoor ze ook een deel van het licht zullen wegnemen dat anders via de zijkieren de kamer binnen komt. Zijgeleiding kan ook gebruikt worden om bepaalde types zonwering te monteren op draai-kiepramen of opengaande deuren. Daardoor blijven de stores mooi strak hangen als het raam op de kiepstand staat of een deur wordt open gedaan. De (aluminium) profielen worden aan beide zijden of rondom de zonwering vastgemaakt.

 • Bij aluminium jaloezieën zijn de aluminium latjes rond de Venitiaanse store duidelijk waarneembaar. Bij licht hellende ramen zal dit een betere ondersteuning van de lamellen geven dan spankabels.
 • Bij plissé en duette-systemen zorgen U- of L-profielen zorgen voor een betere verduistering dan spankabels.
 • Ook bij een rolgordijn zorgen (aluminium) profielen voor een betere verduistering dan spankabels. ?

Voor een optimale verduistering met bovengenoemde types zonwering kunt u beter voor een cassette opteren dan voor zijgeleiding met profielen